Waardenkaart Ruimtelijke Ordening

De Waardenkaart Ruimtelijke Ordening geeft een overzicht van de belangrijkste waarden op basis waarvan politici keuzes maken in de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. De waarden geven aan wat de politici intrinsiek ‘waardevol’ of ‘goed’ vinden in de ruimtelijke ordening en in de ingerichte ruimte. Met ruimtelijke ordening bedoelen we het ruimtelijk relevante beleid en het proces om de ruimte in te richten. Met de ingerichte ruimte bedoelen we het resultaat van dit proces. Achter elke waarde staat een korte uitleg. Deze waardenkaart is tot stand gekomen in samenwerking tussen het lectoraat Area Development en De Argumentenfabriek op basis van literatuuronderzoek en drie denksessies met deskundigen met kennis van politieke waarden en affiniteit met ruimte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *