Bij de behandeling van de Omgevingswet in de Eerste Kamer werdt woensdag 31 mei duidelijk dat het wettelijke bouwwerk voor de vernieuwing van het omgevingsbeleid nog wat langer in de steigers zal staan. Dat mag zo zijn, de vernieuwing van de praktijk van omgevingsbeleid staat niet stil. Daarom krijgt de Waardenbenadering Leefomgeving vanaf 1 juni 2017 een nieuw platform met een website  en een stichting om optimaal aan de vernieuwing van omgevingsbeleid bij te kunnen dragen. De formele invoeringsdatum van de Omgevingswet van 1 juli 2019 wordt misschien niet gehaald, de voorbereidingen voor de vernieuwing van het omgevingsbeleid gaan onverminderd door. Gemeenten, provincies en rijksoverheid werken aan nieuwe omgevingsvisies. De vakwereld werkt met de overheid aan de ontwikkeling van een nieuwe digitaal stelsel voor omgevingsbeleid. En ondertussen is het spreekwoordelijke loket gewoon open! De economie blijft verrassend goed draaien en investeringsbereidheid van industrie, landbouw en woningbouw vertaalt zich snel in nieuwe bouwplannen. Dat zet de keuzes over de leefomgeving op scherp, niet alleen in de kabinetsonderhandelingen.

De vernieuwing van het omgevingsbeleid is hard nodig, om bewoners, ondernemers en al die andere initiatiefnemers in de samenleving in staat te stellen samen met overheden vorm te geven aan hun leefomgeving.  De Omgevingswet maakt het makkelijker om samen te werken aan het realiseren van de “gewenste kwaliteit van de leefomgeving”. Dat vraagt in de praktijk om even lastige als scherpe keuzes. De Waardenbenadering Leefomgeving is ontwikkeld om juist dat mogelijk te maken. De komende weken wordt de website www.waardenbenadering.nl alle informatie, voorbeelden en downloadbare werkmethodieken beschikbaar gesteld waarmee professionals in het omgevingsbeleid aan de slag kunnen.

Reacties zijn gesloten.