De basis om met de waardenbenadering leefomgeving te werken bestaat uit:

  • Observeren & Inventariseren
  • Interpreteren

Daarnaast is de waardenbenadering te gebruiken bij het ontwerp van bijvoorbeeld omgevingsvisies.

Observeren & Inventariseren

Voor het observeren & inventariseren geven we handreikingen voor de observatie van processen, en de inventarisatie van argumenten die in documenten wordt gehanteerd voor opvattingen. Ook is er een opvattingen- & argumentenoverzicht om aantekeningen op te maken tijdens het observeren van processen of het analyseren van documenten.

Interpreteren

Voor het het interpreteren van opvattingen en argumenten die in processen en documentatie aangetroffen worden, geven we aanwijzingen en hulpvragen om de waarden op te sporen die aan elk van die opvattingen ten grondslag ligt.

Waardenbewust Ontwerp

Hier geven we handreikingen voor het waardenbewust ontwerp van omgevingsvisies, omgevingsbeleid en (beleids)scenario’s, gebaseerd op de beredeneerde selectie van (combinaties van) waarden voor het opstellen van ontwerpalternatieven. Ook zijn er een aantal voorbeelden beschikbaar van concept alternatieven.