Voor een waardenvolle leefomgeving

De werkmethodiek Waardenbenadering Leefomgeving helpt de overheid en de samenleving om zorgvuldig afgewogen en goed onderbouwde keuzes te maken over onze fysieke leefomgeving. Keuzes waarover een volwaardig maatschappelijk debat gevoerd kan worden en waarover op transparante wijze bestuurlijke en politieke besluitvorming mogelijk is.

Keuzes over de leefomgeving raken aan waarden die voor mensen belangrijk zijn. Waarden zijn diepgevoelde wensen die mensen als leidraad voor het leven hanteren. Zorgvuldige besluitvorming over plannen en projecten is meer dan analyse, ontwerp en belangenafweging; het vraagt om een waardenafweging. De Waardenbenadering Leefomgeving maakt waarden expliciet die een rol spelen in plannen en projecten en maakt de waardenafweging achter keuzes zichtbaar. De waardenbenadering zorgt daarmee voor een heldere argumentatie en een consistente redeneerlijn in de onderbouwing van besluitvorming.

Kernpunten van de Waardenbenadering Leefomgeving:

Klik, download en kijk verder voor het overzicht van de Werkmethodiek waardenbenadering leefomgeving.