De Waardenbenadering Leefomgeving is ontwikkeld in een praktijkgericht onderzoeksprogramma van het toenmalige lectoraat Area Development van Hogeschool Windesheim. In de periode 2009-2017 is stap voor stap inzicht opgebouwd in de variëteit van opvattingen over de leefomgeving en de waarden die daaraan ten grondslag liggen.

Op drie informatiebladen is uitleg te vinden over waarden en de betekenis ervan voor de manier waarop wij keuzes maken over onze leefomgeving.

Informatieblad I  Waardenvolle keuzes over leefomgeving 

Informatieblad II Morele sferen & waarden

Informatieblad III Bronnen Waardenbenadering

In het onderzoek waarin de inventarisatie is gemaakt van de variëteit aan opvattingen over de leefomgeving zijn drie waardenkaarten opgesteld, in nauwe samenwerking met De Argumentenfabriek.

Waardenkaart Ruimtelijke Ordening

Waardenkaart Natuur

Waardenkaart Mobiliteit