Waardenkaart Mobiliteit

Deze Waardenkaart Mobiliteit geeft een overzicht van de waarden die ten grondslag liggen aan de opvattingen die mensen hebben over mobiliteit. Met mobiliteit bedoelen we op deze kaart de verplaatsing van mensen en hoe beleidsmakers deze verplaatsingen sturen. Achter elke waarde staan een of meer toelichtende zinnen die het ideaalbeeld beschrijven van degene die de waarde ervaart. De voorbeelden in deze zinnen zijn niet uitputtend. Over de hele kaart genomen geven de voorbeelden in de zinnen
een volledig beeld van mobiliteit.Deze kaart is gemaakt door het lectoraat Area Development van Windesheim en De Argumentenfabriek, in een samenwerking met CROW-KpVV, Planbureau voor de Leefomgeving
en de Radboud Universiteit. De kaart is het resultaat van literatuuronderzoek en drie denksessies met deskundigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *